Dvanáctero šermu

Pojďme si připomenout, že historický šerm není o bezhlavém adrenalinovém mlácení se zbraněmi, ale o společné zábavě se zásadami fairplay a rytířskosti. Všichni se chceme na konci turnaje nebo bitvy sejít v pořádku a ve zdraví.

 • Vybírej si soupeře úměrně svým schopnostem a výstroji.
 • Pokud soupeře dobře neznáš, používej pouze bezpečné a čitelné akce.

 • Povoleny jsou jen seky; pouze po vzájemné domluvě i body.

 • Zbraně používej pouze dobové a odpovídající bezpečným parametrům, tedy tupé atd.

 • Účast na nácviku je POVINNÁ, scénář a pokyny velitelů se DODRŽUJÍ!

 • Nelez na nácviky a do bitvy pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky!
 • Na nácviku se dává POZOR! (Ne žvaní, krandá, fotí se s přáteli, jen aby se pak v bitvě divilo, co se děje a že OZNAČENÁ pyrotechnika, na kterou bylo UPOZORNĚNO, dotyčnému bouchá u nohou... !)
 • Do bitvy jdi pobavit diváky a sebe, ne někoho zranit nebo si vyřizovat osobní spory.
 • Bez kvalitní ochrany těla (hlavně hlavy a rukou) do bitvy nelez!
 • Na bitevní pole vstupuj pouze v dobovém kostýmu. (Pokud si nejsi jist kvalitou svého vybavení, poraď se s organizátory.)
 • V průběhu bitvy si všímej okolí, dbej na bezpečnost diváků, účinkujících i svoji.
 • Nenič vybavení ostatních šermířů a organizátorů.


Organizační fakta

Nájezd je možný již v pátek 28. 6. 2019 během dopoledních hodin, prosíme možné účastníky o nahlášení se formulářem uvedeným v sekci Registrace pořadatelům kvůli počtu lidí, aut atd.
Kdo budete chtít pomoci s přípravou kulis a užít si nás, je zde možnost táboření již od středy 26. 6. 2019. Kostýmová povinnost platí od pátku 00-00 hod do soboty 00-00 hod.

Období akce a vhodné oblečení do bitvy

 1. Prosíme o uvědomění si, že se jedná o zámecké slavnosti, nikoliv o reenactement nebo living history akci.
 2. Příběh inspirovaný situací v podhůří Orlických hor v období vrcholného a pozdního středověku je zasazen obecně do tohoto období, proto pojímáme akci jako ALLGOTIK! Bojovníky z raného středověku nebereme.
 3. V rámci boje se odehraje polní bitva i dobývání hradu, vezměte si proto vybavení, jaké uznáte za vhodné. Pláty, kroužky, prošívky, i hadráři si najdou své místo jako komparz; ze zbraní meče, sekery, palcáty, dřevcové zbraně...
 4. Palné zbraně pouze po domluvě, ládované tak, aby hluk byl co nejslabší z ohledu na majitelku zámeckého areálu, která nám jej bezplatně pronajme.

Pravidla a potřeby táboření

A. Voda: V tábořišti bude cisterna, voda bude pitná, toaletní potřeby si vezměte vlastní.

B. Oheň: V tábořišti bude připraveno klestí a dříví z okolních stromů, které se může spálit, i přesto doporučuji si vzít alespoň na roztopení něco málo suchého dřeva z vašich zásob, nemáme bohužel prostředky na zajištění vysušeného palivového dřeva pro všechny. Díky za pochopení. Rozdělávání ohňů je povoleno jen na topeništích, protože areál parku je chráněný Významný krajinný prvek.

C. WC: Přímo v místě konání akce budou přistaveny mobilní záchodky. 

D. Parkování: Parkoviště je umístěno mimo tábor. Z důvodu nedostatku místa je nutno ihned po příjezdu veškeré vybavení vyložit z vozu a ihned s ním odjet na parkoviště, které se nachází v areálu parku u čp. 202 a na louce naproti zámku. Mapu před akcí zveřejníme.

E. Tábořiště: Po přijezdu sežeňte u stanu organizátorů člena z jejich týmu, který se vás poptá na detaily vašeho ležení a podle velikosti vám určí místo, kde budete moci tábor rozložit. Prosíme Vás, dbejte pokynů těchto lidí. Bubliny a nedobové stany budou mít své zvláštní místo, tak je prosíme také hlašte. Pokud máte ve svém středu někoho, kdo má bublinku, ale chce tábořit s vámi dobovkami, je to možné, ale večer bublinu postaví, přespí a ráno ji zbourá. Děkujeme za dodržování pokynů. 

F. Odpadky: V místě prezentace vyzvedněte igelitové pytle pro odpad, ten v neděli buď zaneste k rybářské chatce, nebo zanechte v místě táboření, my si pytle posbíráme. Chtěli bychom vás všechny však poprosit, dbejte na pořádek v celém táboře. Jednou z podmínek zapůjčení prostor je bezvadný úklid po pořádání akce.

Zbroje do turnaje: 

Zbroj bojovníka musí splňovat následující požadavky:

 1. Hlava - plechová přilba! (nic jiného nebude uznáno; nutností je zapnuté řemení u přilby)

 2. Tělo - minimálně svrchní prošívanice, nebudou uznány slabě vycpané prošívky určené pod zbroj
 3. Krk - musí být chráněn zátylek a to buď vysokým prošívaným límcem, brní sahající z přilby na ramena, nebo límcem opleteným brní
 4. Ruce - musí být chráněno předloktí (dlouhým rukávem z prošívanice nebo plechem) a ruce (plátové nebo brní opletené rukavice)
 5. Nohy - minimálně prošívanice od kolen výše

Před vpuštěním do kolbiště budou bojovníkovi kontrolovány všechny úvazy brně plechů a hlavně přilby. Kdo nebude mít zapnuté řemení a ani po upozornění jej neupraví, nebude vpuštěn na kolbiště a zápas prohraje kontumačně!

Zbraně v turnaji:

 • Sečné zbraně - povoleny všechny druhy sečných zbraní
 • Štíty - povoleny všechny druhy štítů
 • Tyčové zbraně - v případě souhlasu obou protivníků povoleny i tyčové zbraně

Pravidla:

Domluvíme na místě a z více variant vybereme jedinou.


Pravidla pro účast v bitvě

Nácvik:

- pátek v 21:00 porada velitelů  - sraz vedoucích zástupců skupin na bitvišti.

- obecný nácvik POVINNÝ PRO VŠECHNY v 9:00 v sobotu:

 • bojující se sebou zbraň, přilbici a štít, se kterými půjdou do bitvy
 • střelci se sebou všechny palné zbraně pro kontrolu tormentační zkoušky

 • lučištníci se sebou své luky a šípy pro kontrolu bezpečnosti

 • vlajkonoši skupin se sebou korouhve, se kterými půjdou do bitvy

 • fotografové! Prosíme i fotografy, kteří by chtěli fotit přímo v bitvě, aby přišli a domluvili se s námi, jak se budou pohybovat po bojišti, kde bude bezpečno a kde nebezpečno!

Zbroje do bitvy:

 1. Hlava - plechová přilba!
 2. Tělo - minimálně svrchní prošívanice (ne tenká prošívka určená pod zbroj... beze zbroje)
 3. Ruce - minimálně rukavice opletené brní
 • Bez splnění minimálních podmínek ochranné zbroje NEBUDE bojovník vpuštěn do bitvy!
 • Netýká se samozřejmě nebojových komparzistů (vlajkonoši, vesničané.. )

 • Netýká se hlavních postav příběhu (představeni na nácviku, na kterém bude vysvětlena jejich úloha, jak se budou chovat a jak se k nim NEchovat)

Zbraně:

 • Chladné zbraně - povoleny jsou veškeré druhy odpovídající době akce s výjimkou řetězových zbraní typu biják, řemdich apod.!
 • Palné zbraně - malé ráže a pouze s tormentací
 • Luky - maximální nátah 20 kg
 • Šípy - pojednáno obsáhle v samostatné kapitole, viz níže

POŽADAVKY NA LUKOSTŘELCE:

 1. ŽÁDNÉ ostré šípy a šipky
 2. Respektujte pravidla níže rozepsaná a postupujte podle nich
 3. Dostavte se na kontrolu luků a šípů na nácviku
 4. Následujte pokyny velitele lukostřelců, který bude představen na nácviku
 5. Pokud seberete šíp, který již vystřelil někdo jiný ("recyklace"), vždy si zkontrolujte jeho kvalitu - zda není naštípnutý, sundaná hlavice, proražená hlavice, utržené letky atd.
 6. Nezapomínejte na nebezpečnost vaší zbraně a nepodléhejte adrenalinu

POŽADAVKY NA ŠÍP

Tělo šípu: 
 • Tělo musí být odolné proti zlomení při dopadu nebo vystřelení (=ostrý projektil). 
 • Ideální průměr je 8 - 12 mm, méně než 8 mm je ZAKÁZÁNO!

Hlavice šípu

 • Minimální průměr činí 3,5 cm s dostatečným ovinutím (miralon, karimatka, mikropryž.. ).
 • Vyměkčení dopadové plochy minimálně 1,5 cm vhodného materiálu (miralon, karimatka, mikropryž.. ).
 • Omotaná širokou textilní (kobercovou) páskou

 • Všechny spoje tzv. natvrdo lepené

Letky
 • Tři letky v úhlu 120 stupňů

 • Šíp bez letek, ani v rámci recyklace, se NESMÍ používat!